Jogszabályváltozás

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát, hogy 2016. január 1-jétől a közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek elszállítását alapvetően érintő jogszabályváltozás történt.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rögzíti a gépjárművön megjelenített hatósági jelzések körét. 2015. december 31. napjáig ilyen volt a gépjármű műszaki érvényességét igazoló érvényesítő címke is, melyről leolvasható volt a műszaki érvényesség lejárati dátuma. Ha egy jármű műszaki érvényesség lejárt, e hatósági jelzés érvényét veszítette, és az ilyen autó – mint hatósági jelzés nélkül közterületen tárolt gépjármű – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint a közterületről elszállítással eltávolítható volt.

Ez év január 1-jével módosult a kormányrendelet, a jogszabályváltozás megszüntette a műszaki érvényességet igazoló érvényesítő címkét. 2016. januárjától a levizsgáztatott gépjárművek ilyet már nem kapnak, illetve az eddig kiadottak is eltávolíthatók a rendszámtáblákról.

Mivel a közterület-felügyelet csak a hatósági jelzés nélküli járművet távolíthatja el a közterületről, és a műszaki érvényességet igazoló érvényesítő címke megszűnt hatósági jelzésnek lenni, idén januártól a lejárt műszaki érvényességű gépjárművek elszállítására nem lesz mód. Csupán azok a gépjárművek lesznek eltávolíthatók, amelyek rendszámtábla nélkül foglalják a közterületet, közúti várakozóhelyeket.

Szeméttelepen keletkezett tűz a XIV. kerületben

Ötszáz négyzetméteren öt méter magasra felhalmozott háztartási lomok égnek. Három-négy méter magas, összehordott háztartási hulladék ég több mint ötszáz négyzetméteren a XIV. kerületben, a Rákospatak utcában egy szeméttelep területén. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot hajnali háromnegyed kettőkor riasztották, azóta folyamatosan harminc tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Munkájukat nehezíti, hogy a telephelyre egy irányból lehet bejutni, és egy szűk, kerítésekkel körbehatárolt területen kell az oltást végezni. A tüzet még a hajnali órákban sikerült körülhatárolni, azaz megfékezni a lángok továbbterjedését. A tűz oltása továbbra is folyamatos, mert a több méter magas szemétből, bútorokból, ruhaneműből, s egyéb lomokból álló halmokat meg kell bontani, hogy a tűzoltók hozzáférjenek az égő, izzó tűzfészkekhez. A munkát a helyszínre kért markológép is segíti.

fotó 2
A környékről több bejelentés is érkezett a füst miatt. A FKI Katasztrófavédelmi Mobil Laborja folyamatosan méréseket végez a lakóterület határán, de egészségre veszélyes, káros koncentrációt a műszerek nem mutatnak. Személyi sérülés nem történt.
Forrás: fovaros.katasztrofavedelem.hu / Fotó: Kardos Pál

Elektromos autót tesztelnek a rendészek

Az önkormányzat és az egyik gépjármű márkakereskedés között létrejött együttműködési megállapodás keretében a Zuglói Önkormányzati Rendészet (ZÖR) április 17-ig egy Nissan Leaf típusú elektromos autót próbálhat ki.
A járművet Vlad Tibor a Nissan Gablini flottamenedzsere adta át. Az eseményen megjelent Tóth Csaba Zugló országgyűlési képviselője és Hajdu Flórián alpolgármester is.

_BRP6151_097
A tesztautó száz százalékban elektromos hajtású, üzemeltetési költsége pedig rendkívül alacsony. A kocsi akkumulátora elektromos töltőkútról és konnektorról egyaránt feltölthető.
Tóth Csaba lapunknak elmondta: az önkormányzat fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért hosszú távon arra törekednek, hogy a kerület autóparkját alacsony fenntartási költségű, káros anyag kibocsátástól mentes járművekre cseréljék. Az elképzelést annak a pályázatnak a keretében szeretnék megvalósítani, amit várhatóan a közeljövőben írnak ki az önkormányzatok számára.

_BRP6018_007
(forrás zugloilapok.hu)

Szolgálaton kívüli zuglói önkormányzati rendész tartotta vissza a Bosnyák téri késelőt

2015. március 14-én az éjszakai órákban a XIV. kerületi Bosnyák téren lévő buszmegállóban egy férfi késsel több alkalommal megszúrt egy 50 éves sértettet.
Az éppen arra járó, szolgálaton kívüli önkormányzati rendész azonnal közbelépett és többször, a saját élete kockáztatásával megpróbálta megakadályozni az elkövetőt tettének végrehajtásában, több alkalommal földre szorítva őt, majd a helyszínre kiérkező rendőrjárőröknek átadta a férfit.
A gyors közbelépés ellenére a megszúrt férfi a támadás következtében helyszínen életét vesztette.
Kollégánk, Varga Gábor szolgálatvezető hősies helytállásának köszönhető, hogy közbelépésével az elkövető elfogásra került ezáltal megakadályozva, hogy további tragédia bekövetkezzen.

A további eljárást a  Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztálya folytatja le.

Varga Gábor

Álláslehetőség

Zuglói Önkormányzati Rendészet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Önkormányzati Rendészet

Közterület- felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, Budapest, XIV. kerület, Zugló .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 13. pont II. besorolási osztály közterület- felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartatása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Együttműködés a társszervekkel és társadalmi szervezetekkel. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Zuglói Önkormányzati Rendészet belső szabályainak rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, rendészeti feladatokat ellátó személyek- közterület- felügyelői tevékenység ellátásához szükséges vizsga,
 •       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közterület-felügyelői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •       Határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Motivációs levél
 •       Iskolai végzettséget, közterület- felügyelői végzettséget igazoló iratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv 42. § (1.) bek.
 •       Hozzájáruló nyialtkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Ágnes nyújt, a 1/2-11-22-50 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-F-2015-0404 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület- felügyelő.

vagy

 •       Elektronikus úton Dobos Ágnes részére a irodavezeto@zugloirendeszet.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Dobos Ágnes, Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint – szakmai alkalmasságnak vizsgálata. A munkáltató során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A határidőn túl érkezett pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www. zugloirendeszet.hu – 2015. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes – minden benyújtandó irat , igazolás megléte – pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés hat hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zugloirendeszet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kitüntették a közbiztonsági szakembereket

Január 22-én a Képviselő-testület ülésen Karácsony Gergely adta át az elismerő okleveleket az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végző szakembereknek.

A polgármestertől a „Negyedév Kiváló Önkormányzati Rendésze” elismerést vehetett át Daru Sándor közterület-felügyelő, aki a Rendészet megalakulása óta dolgozik az intézménynél és munkáját magas szinten, lelkiismeretesen végzi. A kerület vezetésétől Németh Ferenc rendőr főtörzszászlós a „Hónap Rendőre”, Urbán Attila tűzoltó főtörzsőrmester a „Hónap Tűzoltója” elismerést vett át.

image_gallery

6 perc alatt fogták el a kerékpártolvajt

Január 20-án az esti órákban az Örs vezér terei biciklitárolóból eltulajdonítottak egy kerékpárt, amelyet a térfigyelő kamera rögzített. A Zuglói Térfigyelő Központban szolgálatot ellátó rendőr értesítette a járőrszolgálatot ellátó BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság- és a Zuglói Önkormányzat Rendészet munkatársát, aki a megadott személyleírás alapján a Bánki Donát utcában ellenőrzés alá vonta a feltételezett elkövetőt, aki nem tudta igazolni a kerékpár származását. A férfi ruházatának átvizsgálása során előkerült erővágó és imbuszkulcs készlet.

A gyanúsított a XIV. kerületi Rendőrkapitányságra került előállításra. Továbbiak folyamán az ügyben a Rendőrség folytat nyomozást. A kerékpár visszakerült a tulajdonosához

9333374_n

Tüzérségi gránátot találtak Zuglóban

Egy második világháborús 203 mm-es szovjet tüzérségi rombológránát került elő január 20-án délelőtt a földből a volt MÉH telep felszámolása során Zuglóban a Vágány utca 1. szám alatt. A Rendőrség és a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai lezárták a Vágány utca és a Dózsa György út egy-egy szakaszát és pár órára kiürítették a veszélyeztetett területet, amely mintegy ötszáz embert érintett.
IMG_0009
A kiürítést követően MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakemberei a rendőri kísérettel a megsemmisítő helyre szállították a lövedéket, és a zárást feloldották a szakemberek.
IMG_0010 IMG_0014

Zuglói Lapok

zör_ZL

A köz érdekét szolgálják

Egy éves az önálló Zuglói Önkormányzati Rendészet (ZÖR). A közterület-felügyeleti feladatokat ellátó szervezet tevékenysége az önkormányzat igénye szerint számos egyéb megbízatással is kiegészül. Kardos Pál, a ZÖR igazgatója szerit legalább két-három évre van szükség, hogy az alapításkor megfogalmazott legfontosabb célokat elérjék.

image_gallery1

A ZÖR illetékessége a Városliget kivételével egész Zuglóra kiterjed. A lokális rendfenntartás és bűnmegelőzés érdekében az Örs vezér terén, az Erzsébet Királyné útjai aluljárónál és a Bosnyák téren állandó posztos szolgálat működik.
– A zuglói rendőrkapitánysággal közösen 24 órás járőrszolgálatot adunk– mondta Kardos Pál. Hozzátette: a járőrök már többször mentettek életet, szinte hetente hívnak mentőt az utcán rosszul lett, vagy sérülést szenvedett emberekhez, akiket őriznek, ápolnak a segítség megérkezéséig.
A szervezet megalakulása óta a rendészek mintegy 1700 esetben intézkedtek. A járőröknek leggyakrabban a KRESZ, a köztisztaság, az ebtartás szabályait be nem tartók, illetve az utcán alkoholt fogyasztók ellen kellett fellépniük.

Bár a lakosságtól egyre több pozitív visszajelzés érkezik, Kardos szerint, legalább két-három évnek kell eltelni ahhoz, hogy a jogkövető magatartás általánossá váljon Zuglóban.

www.zugloilapok.hu