Méltányosság gyakorlásának lehetősége

A szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetése miatt szankcióalkalmazással érintett gépjárművezetők sok esetben fordulnak méltányossági kérelemmel az intézkedést foganatosító közterület-felügyelethez, kérve a kiszabott helyszíni bírság (távolléti helyszíni bírság) elengedését, mérséklését, fizetési kedvezmény biztosítását, vagy az eljárás-kezdeményezéstől való eltekintést.

A közterület-felügyelet feladatellátására vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget a felügyeletnek jogszerűen foganatosított intézkedés méltányossági alapon történő visszavonására, módosítására, bírságszankció – részbeni vagy egészbeni – elengedésére és fizetési kedvezmény biztosítására sem. Méltányossági jogkör szabálysértési eljárásban gyakorolható. A gépjárművezető távollétében kiszabott szabálysértési helyszíni bírság be nem fizetése esetén szabálysértési eljárás indul, amelynek során élni lehet ilyen célzatú kérelemmel az eljáró szabálysértési hatóság felé. A közterület-felügyeletnek nincs jogalapja elengedni az általa kiszabott távolléti helyszíni bírságot, miképpen arra sem, hogy közvetlen szabálysértési feljelentés alkalmazása esetén a feljelentés megtételétől később eltekintsen.

Közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt foganatosított intézkedésnél a bírságot a jogszabályban előírt fix összegben kell kiszabni. A közterület-felügyelő attól el nem térhet, a bírság helyett figyelmeztetést nem alkalmazhat. Méltányossági jogkör a közterület-felügyeletet nem illeti meg, a kiszabott és a szabályszegés elismerésével elfogadott közigazgatási bírság utólag el nem engedhető, nem mérsékelhető, a felügyelet fizetési kedvezményt nem nyújthat. A szabályszegés el nem ismerése esetén, vagy távolléti közigazgatási bírság be nem fizetése miatt induló közigazgatási hatósági eljárásban a rendőrség sem rendelkezik méltányossági jogkörrel.