Álláslehetőség

Zuglói Önkormányzati Rendészet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Önkormányzati Rendészet

Közterület- felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, Budapest, XIV. kerület, Zugló .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 13. pont II. besorolási osztály közterület- felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartatása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Együttműködés a társszervekkel és társadalmi szervezetekkel. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Zuglói Önkormányzati Rendészet belső szabályainak rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, rendészeti feladatokat ellátó személyek- közterület- felügyelői tevékenység ellátásához szükséges vizsga,
 •       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közterület-felügyelői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •       Határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Motivációs levél
 •       Iskolai végzettséget, közterület- felügyelői végzettséget igazoló iratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv 42. § (1.) bek.
 •       Hozzájáruló nyialtkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Ágnes nyújt, a 1/2-11-22-50 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-F-2015-0404 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület- felügyelő.

vagy

 •       Elektronikus úton Dobos Ágnes részére a irodavezeto@zugloirendeszet.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Dobos Ágnes, Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint – szakmai alkalmasságnak vizsgálata. A munkáltató során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A határidőn túl érkezett pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www. zugloirendeszet.hu – 2015. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes – minden benyújtandó irat , igazolás megléte – pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés hat hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zugloirendeszet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.