Méltányosság gyakorlásának lehetősége

A szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetése miatt szankcióalkalmazással érintett gépjárművezetők sok esetben fordulnak méltányossági kérelemmel az intézkedést foganatosító közterület-felügyelethez, kérve a kiszabott helyszíni bírság (távolléti helyszíni bírság) elengedését, mérséklését, fizetési kedvezmény biztosítását, vagy az eljárás-kezdeményezéstől való eltekintést.

A közterület-felügyelet feladatellátására vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget a felügyeletnek jogszerűen foganatosított intézkedés méltányossági alapon történő visszavonására, módosítására, bírságszankció – részbeni vagy egészbeni – elengedésére és fizetési kedvezmény biztosítására sem. Méltányossági jogkör szabálysértési eljárásban gyakorolható. A gépjárművezető távollétében kiszabott szabálysértési helyszíni bírság be nem fizetése esetén szabálysértési eljárás indul, amelynek során élni lehet ilyen célzatú kérelemmel az eljáró szabálysértési hatóság felé. A közterület-felügyeletnek nincs jogalapja elengedni az általa kiszabott távolléti helyszíni bírságot, miképpen arra sem, hogy közvetlen szabálysértési feljelentés alkalmazása esetén a feljelentés megtételétől később eltekintsen.

Közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt foganatosított intézkedésnél a bírságot a jogszabályban előírt fix összegben kell kiszabni. A közterület-felügyelő attól el nem térhet, a bírság helyett figyelmeztetést nem alkalmazhat. Méltányossági jogkör a közterület-felügyeletet nem illeti meg, a kiszabott és a szabályszegés elismerésével elfogadott közigazgatási bírság utólag el nem engedhető, nem mérsékelhető, a felügyelet fizetési kedvezményt nem nyújthat. A szabályszegés el nem ismerése esetén, vagy távolléti közigazgatási bírság be nem fizetése miatt induló közigazgatási hatósági eljárásban a rendőrség sem rendelkezik méltányossági jogkörrel.

Biztonságos tanévkezdés

A Zuglói Önkormányzati Rendészet az eddigi gyakorlatnak megfelelően ebben az évben is a rendőrséggel és a polgárőrséggel szoros együttműködésben kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos tanévkezdésre.

A rendészet tagjai szeptemberben az iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése érdekében – a napi oktatás kezdetekor – a rendőrséggel és polgárőrséggel közösen részt vesznek a forgalom irányításában, ellátva a jelzőőri feladatokat, ezzel is segítve a tanulókat az iskolakezdés során.

IMG_4045

Tájékoztató

Tisztelt Zuglóiak!

 

A Zuglói Önkormányzati Rendészetnél

2020. március 16. napjától nem lesz ügyfélfogadás.

 

Éjjel-nappali ügyelet telefonszáma:

06/1-211-2233,

e-mail cím: ugyfelszolgalat@zugloirendeszet.hu

Postacím: Zuglói Önkormányzati Rendészet 1148 Bp., Kerepesi út 76/E.

 

Budapest, 2020. március 16.                   

                                                Kardos Pál

                                                    igazgató

Tisztelt Zuglóiak!

Játszoter

Hőségriadó – vízosztás a Bosnyák téren és az Örs vezér terén

A rendkívüli hőség miatt 2018. július 29. (vasárnap) déltől országosan életbe léptette a vörös kódot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat már csaknem az egész országra – így Budapestre is – figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt.

Kedd déltől Zugló Önkormányzata hirdette meg az akciót, amelynek során naponta ezer palack szénsavas, illetve szénsavmentes ásványvizet osztanak szét az Örs vezér terén, valamint a Bosnyák téren. Előbbi helyen egy árnyékoló sátrat, utóbbi területen pedig egy párásító berendezést is telepítettek.

A vízosztásban – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – a Zuglói Önkormányzati Rendészet, a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. munkatársai segítenek.

A Bosnyák térre telepített párásító a következő négy napban 12 és 15 óra között ad enyhülést az arra járóknak. A berendezést a zuglói ComfortTemp térítésmentesen bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, míg az eszközhöz szükséges áramot és vizet a Páduai Szent Antal plébániatemplomtól vezették ki.

A hőségriadó idején a kerületi, légkondicionálóval felszerelt közintézmények is nyitva állnak a járókelők előtt.

_BRP8546

 

_BRP8394

Közterületen fellelt hulladék elszállítására irányuló bejelentések

A kerület közterületein fellelt hulladék elszállítása közszolgáltatási feladat, ezért kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy ennek érdekében a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Városüzemeltetési Osztálya (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17., Tel.: 1-469-8101, e-mail: vuz@zugloizrt.hu) felé tegyék meg.

Az intézkedés során készült képfelvételek megtekintésének lehetősége

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a közterület-felügyelői intézkedések során készült fényképfelvételek kiadására vagy megküldésére a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény nem ad lehetőséget. Az intézkedéssel érintett személy vagy megbízottja munkanapokon ügyfélfogadási időben (H-CS.: 8-00-16.00, P.: 8.00-14.00), megtekintheti az ügyében készült képfelvételeket a Zuglói Önkormányzati Rendészet ügyfélszolgálatán (1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. (bejárat a Padlizsán utca felől).

Ügyfélfogadás

Tájékoztató

A Zuglói Önkormányzati Rendészetnél

2017. május 8. napján 8.00–11.00 óra között lesz ügyfélfogadás.

Az ELMŰ Nyrt. tájékoztatása szerint 11.00 óra után áramszünet lesz, így a közterület-felügyeleti munkát támogató elektronikus rendszer elérése nem biztosított.

A megértést köszönjük, az ügyfélszolgálat 2017. május 9. napján 8.00 órától a megszokott rend szerint működik.

Budapest, 2017. május 05.

Kardos Pál sk.

igazgató

 

Ügyfélszolgálati idő

Nyitva

Jogszabályváltozás

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát, hogy 2016. január 1-jétől a közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek elszállítását alapvetően érintő jogszabályváltozás történt.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rögzíti a gépjárművön megjelenített hatósági jelzések körét. 2015. december 31. napjáig ilyen volt a gépjármű műszaki érvényességét igazoló érvényesítő címke is, melyről leolvasható volt a műszaki érvényesség lejárati dátuma. Ha egy jármű műszaki érvényesség lejárt, e hatósági jelzés érvényét veszítette, és az ilyen autó – mint hatósági jelzés nélkül közterületen tárolt gépjármű – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint a közterületről elszállítással eltávolítható volt.

Ez év január 1-jével módosult a kormányrendelet, a jogszabályváltozás megszüntette a műszaki érvényességet igazoló érvényesítő címkét. 2016. januárjától a levizsgáztatott gépjárművek ilyet már nem kapnak, illetve az eddig kiadottak is eltávolíthatók a rendszámtáblákról.

Mivel a közterület-felügyelet csak a hatósági jelzés nélküli járművet távolíthatja el a közterületről, és a műszaki érvényességet igazoló érvényesítő címke megszűnt hatósági jelzésnek lenni, idén januártól a lejárt műszaki érvényességű gépjárművek elszállítására nem lesz mód. Csupán azok a gépjárművek lesznek eltávolíthatók, amelyek rendszámtábla nélkül foglalják a közterületet, közúti várakozóhelyeket.

Régebbi bejegyzések «