Méltányosság gyakorlásának lehetősége

A szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetése miatt szankcióalkalmazással érintett gépjárművezetők sok esetben fordulnak méltányossági kérelemmel az intézkedést foganatosító közterület-felügyelethez, kérve a kiszabott helyszíni bírság (távolléti helyszíni bírság) elengedését, mérséklését, fizetési kedvezmény biztosítását, vagy az eljárás-kezdeményezéstől való eltekintést.

A közterület-felügyelet feladatellátására vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget a felügyeletnek jogszerűen foganatosított intézkedés méltányossági alapon történő visszavonására, módosítására, bírságszankció – részbeni vagy egészbeni – elengedésére és fizetési kedvezmény biztosítására sem. Méltányossági jogkör szabálysértési eljárásban gyakorolható. A gépjárművezető távollétében kiszabott szabálysértési helyszíni bírság be nem fizetése esetén szabálysértési eljárás indul, amelynek során élni lehet ilyen célzatú kérelemmel az eljáró szabálysértési hatóság felé. A közterület-felügyeletnek nincs jogalapja elengedni az általa kiszabott távolléti helyszíni bírságot, miképpen arra sem, hogy közvetlen szabálysértési feljelentés alkalmazása esetén a feljelentés megtételétől később eltekintsen.

Közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt foganatosított intézkedésnél a bírságot a jogszabályban előírt fix összegben kell kiszabni. A közterület-felügyelő attól el nem térhet, a bírság helyett figyelmeztetést nem alkalmazhat. Méltányossági jogkör a közterület-felügyeletet nem illeti meg, a kiszabott és a szabályszegés elismerésével elfogadott közigazgatási bírság utólag el nem engedhető, nem mérsékelhető, a felügyelet fizetési kedvezményt nem nyújthat. A szabályszegés el nem ismerése esetén, vagy távolléti közigazgatási bírság be nem fizetése miatt induló közigazgatási hatósági eljárásban a rendőrség sem rendelkezik méltányossági jogkörrel.

Biztonságos tanévkezdés

A Zuglói Önkormányzati Rendészet az eddigi gyakorlatnak megfelelően ebben az évben is a rendőrséggel és a polgárőrséggel szoros együttműködésben kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos tanévkezdésre.

A rendészet tagjai szeptemberben az iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése érdekében – a napi oktatás kezdetekor – a rendőrséggel és polgárőrséggel közösen részt vesznek a forgalom irányításában, ellátva a jelzőőri feladatokat, ezzel is segítve a tanulókat az iskolakezdés során.

IMG_4045

Tájékoztató

Tisztelt Zuglóiak!

 

A Zuglói Önkormányzati Rendészetnél

2020. március 16. napjától nem lesz ügyfélfogadás.

 

Éjjel-nappali ügyelet telefonszáma:

06/1-211-2233,

e-mail cím: ugyfelszolgalat@zugloirendeszet.hu

Postacím: Zuglói Önkormányzati Rendészet 1148 Bp., Kerepesi út 76/E.

 

Budapest, 2020. március 16.                   

                                                Kardos Pál

                                                    igazgató

Tisztelt Zuglóiak!

Játszoter

Hőségriadó – vízosztás a Bosnyák téren és az Örs vezér terén

A rendkívüli hőség miatt 2018. július 29. (vasárnap) déltől országosan életbe léptette a vörös kódot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat már csaknem az egész országra – így Budapestre is – figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt.

Kedd déltől Zugló Önkormányzata hirdette meg az akciót, amelynek során naponta ezer palack szénsavas, illetve szénsavmentes ásványvizet osztanak szét az Örs vezér terén, valamint a Bosnyák téren. Előbbi helyen egy árnyékoló sátrat, utóbbi területen pedig egy párásító berendezést is telepítettek.

A vízosztásban – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – a Zuglói Önkormányzati Rendészet, a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. munkatársai segítenek.

A Bosnyák térre telepített párásító a következő négy napban 12 és 15 óra között ad enyhülést az arra járóknak. A berendezést a zuglói ComfortTemp térítésmentesen bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, míg az eszközhöz szükséges áramot és vizet a Páduai Szent Antal plébániatemplomtól vezették ki.

A hőségriadó idején a kerületi, légkondicionálóval felszerelt közintézmények is nyitva állnak a járókelők előtt.

_BRP8546

 

_BRP8394

Közterületen fellelt hulladék elszállítására irányuló bejelentések

A kerület közterületein fellelt hulladék elszállítása közszolgáltatási feladat, ezért kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy ennek érdekében a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Városüzemeltetési Osztálya (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17., Tel.: 1-469-8101, e-mail: vuz@zugloizrt.hu) felé tegyék meg.

Az intézkedés során készült képfelvételek megtekintésének lehetősége

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a közterület-felügyelői intézkedések során készült fényképfelvételek kiadására vagy megküldésére a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény nem ad lehetőséget. Az intézkedéssel érintett személy vagy megbízottja munkanapokon ügyfélfogadási időben (H-CS.: 8-00-16.00, P.: 8.00-14.00), megtekintheti az ügyében készült képfelvételeket a Zuglói Önkormányzati Rendészet ügyfélszolgálatán (1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. (bejárat a Padlizsán utca felől).

Álláslehetőség

A Zuglói Önkormányzati Rendészet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közterület- felügyelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, XIV. kerület, Zugló.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 30. pont II. besorolási osztály közterület- felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartatása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi képviselő-testületi rendeletek előírásai, valamint a Zuglói Önkormányzati Rendészet belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 •       magyar állampolgárság,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet,
 •       középfokú képesítés, rendészeti feladatokat ellátó személyek- közterület-felügyelői tevékenység ellátásához szükséges vizsga,
 •       alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •      közterület-felügyelői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •      alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •      B kategóriás jogosítvány,
 •      közigazgatási alapvizsga.
 •      Pályakezdő és csökkent munkaképességű személyek jelentkezését is várjuk.

Elvárt kompetenciák:

 •       kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •       határozott fellépés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       közterület- felügyelői végzettséget igazoló iratok másolata,
 •      hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betöltés időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan várjuk az önéletrajzok érkezését.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető az irodavezetőtől a 1/2-11-22-33-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Zuglói Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közterület- felügyelő álláspályázat, vagy
 •  elektronikus úton az irodavezeto@zugloirendeszet.hu e-mail címen keresztül,
 •  személyesen: Zuglói Önkormányzati Rendészet, Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint a szakmai alkalmasság vizsgálata. A munkáltató az eljárás során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.zugloirendeszet.hu – 2018.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónapos próbaidővel történik.

A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zugloirendeszet.hu honlapon szerezhet.

Ügyfélfogadás

Tájékoztató

A Zuglói Önkormányzati Rendészetnél

2017. május 8. napján 8.00–11.00 óra között lesz ügyfélfogadás.

Az ELMŰ Nyrt. tájékoztatása szerint 11.00 óra után áramszünet lesz, így a közterület-felügyeleti munkát támogató elektronikus rendszer elérése nem biztosított.

A megértést köszönjük, az ügyfélszolgálat 2017. május 9. napján 8.00 órától a megszokott rend szerint működik.

Budapest, 2017. május 05.

Kardos Pál sk.

igazgató

 

Álláslehetőség

A Zuglói Önkormányzati Rendészet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közterület- felügyelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, XIV. kerület, Zugló.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 13. pont II. besorolási osztály közterület- felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartatása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi képviselő-testületi rendeletek előírásai, valamint a Zuglói Önkormányzati Rendészet belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 •       magyar állampolgárság,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet,
 •       középfokú képesítés, rendészeti feladatokat ellátó személyek- közterület-               felügyelői tevékenység ellátásához szükséges vizsga,
 •       alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közterület-felügyelői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       közigazgatási alapvizsga.
 •      Pályakezdő és csökkent munkaképességű személyek jelentkezését is várjuk.

Elvárt kompetenciák:

 •       kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •       határozott fellépés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       motivációs levél,
 •       iskolai végzettséget, közterület- felügyelői végzettséget igazoló iratok másolata,
 •      hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat                   tartalmát megismerhetik.

A munkakör betöltés időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető az irodavezetőtől a 1/2-11-22-33-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       postai úton, a pályázatnak a Zuglói Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közterület- felügyelő álláspályázat, vagy
 •       elektronikus úton az irodavezeto@zugloirendeszet.hu e-mail címen keresztül,
 •       személyesen: Zuglói Önkormányzati Rendészet, Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 2/a.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint a szakmai alkalmasság vizsgálata. A munkáltató az eljárás során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www. zugloirendeszet.hu – 2017. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónapos próbaidővel történik.

A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zugloirendeszet.hu honlapon szerezhet.

Régebbi bejegyzések «